Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Văn học Trung Quốc có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, từ các tài liệu lưu trữ của các triều đại cho đến các tiểu thuyết hư cấu từ thời trung cổ để phục vụ cho các độc giả người Trung Quốc biết chữ.

Văn học cổ đại Trung Quốc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học các nước Hán hóa như: Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Cho đến khi văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là thời Pháp thuộc thì văn học Việt Nam mới dần chuyển qua chịu ảnh hưởng của văn học phương Tây cho đến nay.

Lịch Sử Văn Học Trung Quốc trình bày quá trình phát sinh, phát triển văn học cổ đại Trung quốc một cách có hệ thống và đánh giá các nhà văn, nhà thơ cổ đại khá chính xác.

Tư liệu phong phú, tính khoa học cao, không bị ảnh hưởng bởi các phong trào tả khuynh hay hữu khuynh.

Xin mời các bạn đặt mua

#Sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết