Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lịch Sử Phong Trào Đô Thị Huế (1954-1975)

Lịch sử phong trào đô thị Huế (1954 - 1975) dày gần 500 trang khổ lớn (19 x 26cm), với các phần nội dung: Khái quát phong trào đô thị Huế 1954 - 1975; Chính sách Ngô Đình Diệm ở Thừa Thiên và Huế, phong trào đô thị Huế trước 1963, phong trào Phật giáo Huế 1963; Các phong trào chống Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương, Mỹ - Thiệu - Kỳ, phong trào sau sự kiện “Biến động miền Trung”, phong trào nổi dậy Xuân 1968, phòng trào chống bắt lính, đoàn ngũ hóa thanh niên, sinh viên học sinh và quân sự hóa học đường...

Sách có nhiều ảnh tư liệu về báo chí, các vở kịch, chương trình văn nghệ... trong phong trào đô thị, đặc biệt có ảnh chụp bốn bức tranh bút sắt của họa sĩ Bửu Chỉ trong số các tranh trong phong trào tranh đấu lúc bấy giờ

Lịch Sử Phong Trào Đô Thị Huế (1954-1975) là cuốn sách lịch sử quan trọng phản ánh khá đầy đủ bức tranh toàn cảnh về hoạt động đấu tranh yêu nước và cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huế thời kỳ chống Mỹ trong lòng đô thị Huế, trong đó nổi bật là phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, chống áp bức cường quyền của học sinh sinh viên, Phật tử Huế dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Huế.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 10-2015
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 9999702703112
Kích thước 19x26
Số trang 500
Giá bìa 326,400 đ