Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lịch Sử Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh (1930 - 1975)

Cuốn sách Lịch Sử Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh (1930 - 1975) có một số điểm đáng lưu ý:

- Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh được trình bày rõ hơn trong mối quan hệ gắn bó với vùng Nam Bộ, với phong trào cách mạng miền Nam, với lịch sử đất nước.

- Có những phong trào đấu tranh, những sự kiện lịch sử, những ý kiến chỉ đạo của cấp trên được ghi nhận, đánh giá đúng mức hơn; dựa vào nhiều tư liệu lịch sử mới được sưu tầm từ nhiều nguồn, được nghiên cứu, chọn lọc kĩ lưỡng.

- Việc phân kì để biên soạn thành những phần  và những chương; cũng như chủ đề của mỗi phần, mỗi chương được bổ sung, sửa đổi chính xác hơn, thể hiện trong 4 phần lớn:

Phần thứ nhất: Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ra đời và lãnh đạo cuộc cách mạng tháng tám thành công tại thành phố (đầu năm 1930 - 8/1945).

Phần thứ hai Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến chống Thực Dân Pháp và can thiệp Mỹ (9/1945-7/1954).

Phần thứ ba: Đảng bộ lãnh đạo nhân dânSài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược(7/1954 - 30/04/1975).

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đảng Cộng Sản Việt Nam
Dịch giả An Lý
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045707364
Trọng lượng (gr) 4587
Kích thước 24 x 16
Số trang 991
Giá bìa 390,000 đ