Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Don Delillo Don DeLillo
Nhà xuất bản Penguin
ISBN 9780141041995
Trọng lượng (gr) 291
Kích thước 19.8 x 2.8 x 12.9
Giá bìa 223,000 đ