Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Shinobu Kaitani
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 4172682991368
Kích thước 13 x 19 cm
Số trang 216
Giá bìa 39,600 đ