Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Shinobu Kaitani
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 3132621708373
Giá bìa 33,000 đ