Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon
Năm phát hành 02-2012
ISBN 9781445447445
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 16.7 x 0.8 x 11.9
Giá bìa 22,000 đ