Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Le Petit Prince. Le roman du film

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vanessa Rubio Barreau
Nhà xuất bản Gallimard
Năm phát hành 06-2015
ISBN 9782070667918
Trọng lượng (gr) 141
Kích thước 1.0 x 18.0 x 11.0
Số trang 78
Giá bìa 138,000 đ