Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9782070666904
Trọng lượng (gr) 141
Kích thước 12.4 x 1.2 x 17.8
Giá bìa 130,000 đ