Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Anne Frank
Nhà xuất bản Librairie generale francaise (September 18, 2013)
Năm phát hành 09-2013
ISBN 9782253073093
Trọng lượng (gr) 7 ounces
Kích thước 4.2 x 1 x 7 inches