Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản GALLIMARD-JEUNESSE
ISBN 9782070646302
Trọng lượng (gr) 82
Kích thước 14.2 x 0.3 x 19.8
Giá bìa 138,000 đ