Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lập Trai Phạm Quý Thích - Cuộc Đời Và Thơ Chữ Hán

- Giới thiệu về hành trạng, sự nghiệp sáng tác của Phạm Quý Thích.

- Khảo cứu văn bản thơ chữ Hán của Phạm Quý Thích.

- Giới thiệu 113 bài thơ chữ Hán của Phạm Quý Thích (gồm nguyên tác nghĩa).

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vương Thị Hường
Nhà xuất bản NXB Thanh Niên
ISBN 9786046482949
Trọng lượng (gr) 470
Kích thước 16 x 24
Số trang 378
Giá bìa 125,000 đ