Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tác giả: Paul Thies

Dịch giả: Xuân Thi, Trần thị Quế

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Phụ nữ

Năm xuất bản: 2002

Khổ: 11,5x18,5cm

Số trang: 159 trang

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết