Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Dịch giả Nguyên Khải
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành First News - Trí Việt
ISBN 4668439314219
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 180
Giá bìa 153,600 đ