Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Một kỷ luật đã được chứng minh là có thể khiến cho những nhân viên vi phạm làm việc tốt hơn.

- “Sự khác biệt giữa kỷ luật không cần trừng phạt và những bộ sách quản lý khác là: nó đưa ra một hệ thống kỷ luật rõ ràng, đơn giản, có thể dễ nhận thức tốt. Độc giả sẽ tự hỏi rằng, tại sao các công ty của họ vẫn như áp dụng phương pháp này để cải thiện cung cách làm việc của nhân viên” – Ron Zemke, đồng tác giả của bộ sách Knock your socks off service.

Mục lục:

Chương 1: Sự ra đời của phương pháp kỷ luật không cần trừng phạt

Phần 1: xây dựng cung cách làm việc tốt hơn

Chương 2: Sự ghi nhận cung cách làm việc tốt

Chương 3: Giải quyết vấn đề con người

Phần 2: Cải thiện cung cách làm việc

Chương 4: Chuẩn bị cho cuộc Thảo luận cải thiện cung cách làm việc

Chương 5: Thảo luận cải thiện cung cách làm việc

Phần 3: Kỷ luật không cần trừng phạt

Chương 6: Cơ cấu của hệ thống kỷ luật không cần trừng phạt

Chương 7: Quyết định buộc nghỉ việc

Chương 8: Sa thải

Chương 9: Giải quyết vi phạm về sự có mặt và vấn đề thái độ

Chương 10: Thi hành hệ thống kỷ luật không cần trừng phạt

Chương 11: Thiết lập hệ thống kỷ luât không cần trừng phạt

Phụ lục A: Bản ghi những nội dung thảo luận, bản liệt kê trước cuộc họp

Phụ lục B: Bản ghi những nội dung thảo luận, bản tóm tắt sau cuộc họp

Phụ lục C: Bản ghi nhớ, nhắc nhở lần 2

Phụ lục D: Bản ghi nhớ, quyết định buộc nghỉ việc

Phụ lục E: Ma trận chính sách đơn giản

Mời bạn đón đọc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Amacom
Dịch giả Trịnh Hồng Hạnh
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8936041680012
Trọng lượng (gr) 460
Kích thước 20.5 x 13
Số trang 424
Giá bìa 72,000 đ