Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784757549975
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 2.2 x 12.8 x 18
Giá bìa 168,000 đ