Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Yoshitoki OÌ"ima
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : KoÌ"dansha, 2014.
ISBN 9784063952216
Trọng lượng (gr) 477
Kích thước 1.4 x 11.6 x 17.2
Giá bìa 128,000 đ