Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Kitanai's Healthy Habits: Eat Healthfully

When Kitanai the dog meets Hungry Hare, he knows there's a rumbling tummy that needs food. The dog helps Hungry Hare choose healthful food instead of sugary snacks. Tag along with Kitanai as he teaches his hungry friend how to eat healthfully.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Scholastic
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Scholastic
ISBN 9789810950187
Giá bìa 140,400 đ