Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Linh Mục Phanxico Nguyễn Văn Xuân
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tôn Giáo
Năm phát hành 12-2013
Công ty phát hành MCBooks
ISBN 8936049888793
Kích thước 20 x 28 cm
Số trang 269
Giá bìa 194,400 đ
Thể loại