Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Kinh Tế Phát Triển - Bài Tập Và Đáp Án

Phần 1: Tóm tắt lý thuyết

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

Phần 3: Bài tập và đáp án

Phần 4: Đề thi mẫu và đáp án

Phần 5: Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả MBA Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản NXB Phương Đông
Năm phát hành 12-2018
ISBN 2060020003953
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 24 x 16
Số trang 385
Giá bìa 97,000 đ