Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Kinh Nghiệm Và Giải Pháp Giải Quyết Tố Cáo Trong Đảng

Cuốn sách gồm ba chương tập trung vào các vấn đề: một số cơ sở lý luận về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng, thực trạng tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đến nay, một số kinh nghiệm qua thực hiện giải quyết tố cáo trong Đảng thời gian qua, một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết tố cáo trong Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Cuốn sách là tài liệu thiết thực giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra vận dụng thực hiện tốt công tác giải quyết tố cáo trong Đảng; các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý, sinh viên các học viện chính trị tham khảo vận dụng trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Cao Văn Thống
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045700341
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 179
Giá bìa 33,000 đ