Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hueber
ISBN 9783194514317
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 12,4 x 1,2 x 14,1
Giá bìa 1,895,000 đ