Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Kiểm Soát Xã Hội Đối Với Tội Phạm

Kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một vấn đề khoa học còn rất mới và phức tạp ở Việt Nam, mặc dù nội dung của nó đã và đang được nghiên cứu tương đối sâu rộng trong xã hội học và tội phạm học.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, trình bày các vấn đề sau:

1. Tình hình tội phạm và các vấn đề của nó đối với xã hội

2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu, các học giả tiêu biểu và những nội dung cơ bản trong môn học kiểm soát xã hội đối với tội phạm

3. Những phạm trù cơ bản - kiểm soát xã hội, kiểm soát tội phạm và kiểm soát xã hội đối với tội phạm

4. Chủ thể và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm

5. Phương thức kiểm soát xã hội đối với tội phạm

6. Cơ chế phối hợp giữa hoạt động nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm

7. Hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả kiểm soát xã hội đối với tội phạm

8. Hoàn thiện Bộ Luật Hình sự Việt Nam về chế định loại trừ trách nhiệm hình sự

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Trịnh Tiến Việt
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045708637
Trọng lượng (gr) 360
Kích thước 19 x 13
Số trang 314
Giá bìa 43,000 đ