Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Dịch giả Thúy Hồng
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 7499460257742
Kích thước 15.2 x 18.4 cm
Số trang 360
Giá bìa 199,000 đ