Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lê Ngọc Song Thu
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Huy Hoang Bookstore
ISBN 1200422621404
Kích thước 24 x 26 cm
Số trang 28
Giá bìa 57,600 đ