Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sasbadi
Dịch giả Hốp
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 4672744171429
Kích thước 19 x 26.3 cm
Số trang 30
Giá bìa 24,000 đ