Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tôi sung sướng biết rằng bản dịch này về một giải thích ứng khẩu sâu xa do Kyabje Khyentse Dorje Chang về tác phẩm Thog mtha bar gsum du dge ba'i tam của Za Patrul Rinpoche đã được ấn hành dưới tiêu đề: Kho tàng Tâm của các bậc Giác ngộ. Kyabje Khyentse Dorje Chang là vị trưởng phái của dòng phái cổ truyền.

Za Patrul Rinpoche, Jigme Chokyi Wangpo, là một Đại Bồ-tát đã đến Xứ Tuyết nhiều lần gần đây. Vị đại hành giả cao cả và học rộng ấy đã ban cho lời dạy này, được biết với tên Giáo huấn về cái gì là tốt trong lúc Bắt đầu, lúc Giữa và lúc Kết thúc - Viên ngọc Tâm của sự Thực hành thiêng liêng về cái Thây, Thiền định và Đức hạnh, cho lợi lạc của những ai mong ước sự giải thoát. Nó bao gồm tất cả những giáo huấn chính yếu, và bởi vì ý nghĩa sâu xa mà nó chứa đựng và ngôn ngữ đẹp đẽ trong đó nó được tỏ bày, nó thực sự giống như một phương thuốc trường sanh làm sống lại người chết.

Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng qua sự xuất bản lời dạy này và phần giải thích của nó, người của cả Đông phương và Tây phương sẽ có thể tìm thấy sự an bình của tâm thức trong hạnh phúc không gì hơn của tình thương và bi mẫn.

ĐẠT-LAI LẠT-MA ngày 8 tháng 2, 1991.

Lời mở đầu của Đạt Lai Lạt Ma

Lời nói đầu của những dịch giả

Lời cám ơn của những dịch giả

DẪN NHẬP

Động cơ chân chính để nhận lãnh và nghiên cứu những lời dạy

Làm thề nào để nghiên cứu những lời day này

Những lời dạy này chứa đựng điều gì

NHỮNG BÀI KỆ MỞ ĐẦU

Kính lễ

Động lực của tác giả trong việc biên soạn văn bản này

Phần I: Những khuyết điểm của thời đại suy thoái của chúng ta

Phần II: Cái Thấy, Thiền Định và Hành Động của Đại Thừa

Ba con đường

CON ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KINH ĐIỂN

Quy y

Tư tưởng Giác ngộ

Tịnh hóa

Cúng dường

Guru Yoga

CON ĐƯỜNG CỦA NHỮNG TANTRA

Quán đảnh

Tri giác thanh tịnh

Giai đoạn phát triển

Thân Kim Cương

Ngữ Kim Cương

Tâm Kim Cương

Sau Thiền định

Giai đoạn thành tựu

Bản tánh của Tâm thức

Bốn yoga

- Nhất niệm

- Đơn giản

- Một vị

- Không Thiền định

Sự chuyển hóa những Giác quan

Thức tình phiền não và các Uẩn

Sáu đối tượng của Giác quan

- Sắc

- Thanh 

- Hương

- Vị

- Xúc

- Tâm thức

Năm thức tình phiền não

- Sân hận

- Kiêu mạn

- Tham lam

- Ghen ghét

- Vô minh

Năm uẩn

- Sắc 

- Thọ

- Tưởng

- Hành

- Thức

Bốn điểm chính yếu về Thân, Ngữ, Tâm và Pháp Thân

- Thân

- Ngữ

- Tâm thức

- Pháp thân

Kết luận bài giảng thứ hai

Phần III: Quyết tâm giải thoát khỏi sinh tử

Buông bỏ những hoạt động sanh tử

- Những hành động

- Nói năng

- Đi đây đó

- Ăn

- Suy nghĩ

- Những sở hữu

- Ngủ

Nhu cầu khần thiết phải thực hành

Làm chủ tâm thức

NHỮNG BÀI KỆ KẾT THÚC

Hồi hướng công đức

Lời kết

Chú thích

Về Patrul Rinpoche

Về đức Dilgo Khyentse Rinpoche

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dilgo Khyentse Rinpoche
Dịch giả Thiện Tri Thức
Nhà xuất bản NXB Văn Hóa Sài Gòn
Trọng lượng (gr) 300
Giá bìa 63,600 đ