Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Prentice Hall
Năm phát hành 03-2012
ISBN 9781428434967
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 2.0 x 25.0 x 20.0
Giá bìa 1,707,000 đ