Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Cengage Learning, Inc
Năm phát hành 02-2017
ISBN 9781337104159
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 27.0 x 21.0
Giá bìa 192,000 đ
Thể loại