Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Kế Toán Trường Học

Cuốn sách gồm 4 phần chính:

Phần thứ nhất. Chế độ kế toán trường học

Phần thứ hai. Cơ chế quản lý tài chính, kinh phí trong trường học

Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí

Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, hỗ trợ cho cán bộ viên chức ngành giáo dục

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786047901531
Trọng lượng (gr) 750
Kích thước 28 x 20
Số trang 431
Giá bìa 335,000 đ