Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản OMNIBUS PRESS
Năm phát hành 09-2011
ISBN 9781780382388
Trọng lượng (gr) 182
Kích thước 0.0 x 29.0 x 23.0
Giá bìa 757,000 đ