Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Tân Việt
ISBN 6649810885601
Kích thước 20.5 x 28 cm
Số trang 32
Giá bìa 24,000 đ