Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon
ISBN 9781472314345
Trọng lượng (gr) 315
Kích thước 18x19
Giá bìa 58,000 đ