Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Jack sells his cow for some magic beans. His mother is furious but the beans lead to a magic castle and a giant with lots of gold.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Coralyn Bradshaw,Claire Mumford
Nhà xuất bản LONGMAN
Năm phát hành 04-2000
ISBN 9780582428591
Trọng lượng (gr) 141
Kích thước 0.4 x 29.0 x 20.2
Số trang 32
Giá bìa 60,000 đ