Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ivanhoe brings alive 12th-century England and its people: Ivanhoe, the disinherited knight, his fair lady, Rowena, Richard the Lion Hearted and Robin Hood. Through them the past of England comes alive--a past of crusades, chivalry and courtly love.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sir Walter Scott
Nhà xuất bản Random House
ISBN 9780553213263
Trọng lượng (gr) 440
Kích thước 17.526x10.414
Số trang 544
Giá bìa 108,000 đ
Thể loại