Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Interactions Access - Reading

Chapter 1: Neighborhoods, Cities, and Towns

Chapter 2: Shopping and e-Commerce

Chapter 3: Changing Families

Chapter 4: Health Care

Chapter 5: Men and Women

Chapter 6: Sleep and Dreams

Chapter 7: Work and Lifestyles

Chapter 8: Food and Nutrition

Chapter 9: Travel and Leisure

Chapter 10: Our Planet

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả McGraw Hill
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9780071311601
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 20
Số trang 208
Giá bìa 75,000 đ
Thể loại