Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Gives teachers various tools they need to make English lessons memorable and fun. Written by popular children's story-writer, this work encourages learning of other skills, such as working with others, learning how to learn, and to understand their own culture and that of other children.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sarah Phillips
Nhà xuất bản Oxford
ISBN 9780194440080
Trọng lượng (gr) 249
Kích thước 27.5x22
Số trang 87
Giá bìa 195,000 đ