Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Through insightful teaching and an intense focus on God's Word, Dr. Creflo A. Dollar will help readers discover the keys to living in God's presence where all answers are found.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Creflo A Dollar
Nhà xuất bản FAITHWORDS
Năm phát hành 03-2006
ISBN 9780446698443
Trọng lượng (gr) 140
Kích thước 1.0 x 20.2 x 13.3
Số trang 141
Giá bìa 132,000 đ