Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi Bắc Ninh Yêu Dấu

The author recalls her journey through the region and the people she met along the way

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Royina Grewal
Nhà xuất bản Lonely Planet (February 1, 1997)
Năm phát hành 02-1997
ISBN 9780864424570
Trọng lượng (gr) 9.6 ounces
Kích thước 5 x 0.8 x 7.8 inches