Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Prepares pupils for the Advanced Writing tests. Part of the Improve your Skills series which aims to develop the skills, language and test techniques required to achieve success in the CAE, this book comes 'With Key'.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Malcolm Mann, Steve Taylore Knowles
Nhà xuất bản Macmillan Education
Năm phát hành 02-2014
ISBN 9780230462038
Trọng lượng (gr) 381
Kích thước 2.2 x 21.0 x 15.0
Giá bìa 138,000 đ