Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Prepares pupils for the Advanced (CAE) Reading tests. This book is full of exercises and examples to help develop key reading skills and build students confidence to ensure success in the exams. It is a 'With' key version.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Malcolm Mann, Steve Taylore Knowles
Nhà xuất bản Macmillan Education
Năm phát hành 02-2014
ISBN 9780230462045
Trọng lượng (gr) 301
Kích thước 0.7 x 27.2 x 19.7
Giá bìa 138,000 đ