Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Katherine Stannett
Nhà xuất bản Cengage Learning, Inc
Năm phát hành 09-2016
ISBN 9781337281072
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 27.0 x 21.0
Giá bìa 260,000 đ