Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Cengage Learning, Inc
Năm phát hành 08-2016
ISBN 9781305873612
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 1.0 x 27.0 x 22.0
Giá bìa 720,000 đ