Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

* Each book introduces students to exam formats and provides step-by-step guidance * Useful tips are included to maximise their chances of excelling

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Pearson
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9780582471696
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 27.686x21.082
Số trang 176
Giá bìa 426,000 đ