Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Book Service Ltd
Năm phát hành 04-2012
ISBN 9781445465968
Trọng lượng (gr) 373
Kích thước 21 x 2 x 20.6
Giá bìa 101,000 đ