Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

This highly visual series provides younger children with first facts and pictures abour their favourite subjects. Each spread presents a new topic and is accompanied by simple text and realistic, detailed illustrations.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lisa Regan
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 03-2009
ISBN 9781848100428
Trọng lượng (gr) 113
Kích thước 0.0 x 23.0 x 23.0
Số trang 24
Giá bìa 127,000 đ