Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Book Service Ltd
Năm phát hành 02-2014
ISBN 9781472336422
Trọng lượng (gr) 385
Kích thước 0.0 x 26.0 x 17.0
Giá bìa 51,000 đ