Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Macmillan
ISBN 9780230767768
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 17.8 x 1.5 x 13
Giá bìa 139,000 đ