Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Cengage Learning EMEA
Năm phát hành 04-2016
ISBN 9781408097526
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 29.0 x 21.0
Giá bìa 192,000 đ