Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Cengage Learning EMEA
Năm phát hành 05-2016
ISBN 9781408097571
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 1.0 x 29.0 x 21.0
Giá bìa 765,000 đ